Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty  v lokalite Kráľová Lehota – Letisko. Termín uzávierky prihlášok je do 20.8.2015 do 24. 00 hod. Svoje ponuky zasielajte na adresu UPS  03301 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo s označením „výberové konanie“, neotvárať.