Vážení spolupodielnici,

Výbor UPS na svojom zasadnutí dňa 5.10.2020 rozhodol o schválenej výplate podielov zo zisku za rok 2012 a2019 v termíne do 31.10.2020. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandémiou COVID 1 a po konzultácii s dozornou radou výbor rozhodol, že výplata podielov bude v tomto termíne len prostredníctvom účtov a v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch formou poštovej poukážky. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste v čo najväčšom počte doručili do schránky UPS, formou mailu prípadne SMS správou čísla účtov.

Výplata podielov v hotovosti sa v záujme ochrany zdravia Vás, ako aj nás, nebude realizovať !

Výbor UPS