Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2017 o 14,00 hodine vo veľkej zasedačke KD v  Dovalove s prezentáciou od 12,30 hodine.