Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 30. septembra 2018 o 14,00 hod.,  v zasadačke Kultúrneho domu v Dovalove s prezentáciou  od 13,00 hod.

Výbor UPS