Urbárske pozemkové spoločenstvo Dovalovo oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 24.11.2018 o 10,00 hod. vo veľkej zasadačke KD v Dovalove so začiatkom prezentácie od 8,30 do  9,30 hodiny.

Stupková Jana