Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 24.septembra 2016 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke KD v Dovalove s prezentáciou od 7,30 hod. do 9,00 hod.