Zhromaždenie, vážení spoluvlastníci, Výbor UPS Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo oznamuje spoluvlastníkom, že dňa 23.5.2015 o 9.00 hod. sa uskutoční čiastková schôdza zhromaždenia vo veľkej zasadačke KD m.č. Dovalovo. Druhá čiastková schôdza sa uskutoční 25.5.2015 na Regionálnom stredisku SPF v Žiline Sad SNP 667/10 o 9.00 hod.