Zoznam neznámych a nezdokladovaných vlastníkov, výbor UPS  033 01 Liptovský  Hrádok m. č. Dovalovo oznamuje svojim členom, že zverejnilo  zoznam neznámych vlastníkov  v správe SPF a RD Dovalovo. Zoznam je vyvesený na dverách KD Dovalovo , nakoľko pre množstvo listov sa  zoznam nezmestí na informačnú tabuľu pred KD.