Vážení spoluvlastníci, otvárame “ urbársky  košík blahoželaní“ pre všetkých našich členov, ktorí sa v tomto roku dožili krásnych okrúhlych  50,60,70,80,90 a viac -tin. Nech sa v ich živote zatvorí pandorina skrinka a len Roh hojnosti im ponúka svoje dary.

Zvlášť srdečne spomíname , že:

v týchto dňoch sa dožíva krásnych 8o-tin náš spoluvlastník pán Miroslav Dúbravec, člen výboru UPS, ktorý stál pri vzniku spoločenstva a svojou aktívnou prácou ako člen výboru  zodpovedný za protipožiarnu ochranu, opravu lesných komunikácií, podstatne prispel k udržaniu nášho spoločenstva. Vďaka za obetavosť a ochotu, ktorá sprevádzala jeho prácu.

Výbor UPS mu želá ešte veľa zdravia a entuziazmu pri zdolávaní tvrdých  životných situácií.

Happy Birthday, náš „Mirko“

za celý výbor UPS Mgr. Kaincová