Posledné mesiace roku 2015 nám nepridali na nálade, pretože obloha sa neustále na nás mračí. Preto príjmite teplé a srdečné slovo s prianím všetkého dobrého, zdravia, šťastia v osobnom živote  od výboru UPS m.č. Dovalovo všetci tí naši členovia, ktorí  v spomínaných mesiacoch oslávili narodeniny alebo meniny.

Zároveň venujme tichú spomienku na tých, ktorí opustili naše rady, uchovajme si  v srdciach ich pamiatku.