Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo  pri príležitosti mesiaca októbra  ako mesiaca úcty k starším  blahoželá všetkým svojim členom v dôchodkovom veku a praje im príjemné prežitie jesene života, hodne zdravia.

Jeseň je obdobie, keď dominuje zber úrody,

jeseň je obdobie, keď naše deti sú zber našej úrody,

jeseň je obdobie plné farebnosti, ale aj  starosti,

keď suché konáriky opúšťajú materskú vetvu,

aby v novom roku  z íveria vykvitol nový život.

Všetko najlepšie, seniori.

Výbor UPS m.č. Dovalovo