Výbor UPS Dovalovo prosí svojich spoluvlastníkov, aby  nám čo v najkratšom čase poskytli čísla účtov pre výplatu podielov zo zisku. V prípade nedoručenia čísel účtov, tieto podiely Vám budú zaslané v neskoršom termíne.

Jana Stupková-predsedníčka UPS