Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo  udáva kontakt k výberovému konaniu na ťažbu  a odber drevnej hmoty, ktorý bol vypísaný 7.10.2015. Kontakt: 0905 481 722 predseda UPS.

 

Ďakujem