Vážení spolupodielnici,

výbor UPS a Dozorná rada UPS si Vás dovoľujú oboznámiť s výsledkami korešpodenčnej valnej hromady, ktorá bola ukončená dňa 26.9.2020. Po sčítaní hlasov bola spísaná zápisnica a uznesenie, ktoré uverejňujeme na webovej stránke v plnom znení

Dokumenty

File Description File size
doc uznesenie z korešp. VH 32 KB