Pridaná novinka o výberovom konaní na ťažbu drevnej hmoty bola oficiálne pridaná 10.3.2015, ale nakoľko UPS upravovalo novú webovú stránku a bola spustená 16.3.2015 preto došlo k zmene dátumu pridania z 10.3.2015 na 16.3.2015