Aktívny tanečný seniorsky klub Šumienky ďakuje výboru UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo za bezplatné poskytnutie osobného automobilu 20.10.2015 na vystúpenie v Dome dôchodcov v Ružomberku – Likavka. Sponzorský dar sa poskytol pre členky- spoluvlastníčky UPS tanečného súboru ako prejav úcty v rámci októbra – mesiaca úcty k starším . Všetky spoluvlastníčky UPS tohto súboru srdečne ďakujú výboru UPS.

Z poverenia členiek  Mgr. Kaincová