UPS Dovalovo oznamuje, že dňa 3.12.2015 t.j. štvrtok o 13,00 hod. sa uskutoční predaj drevnej hmoty – licitácia v k.ú. Dovalovo – na OM Háj.