UZNESENIE z korešpodenčnej Valnej hromady UPS Dovalovo 274, zo dňa 30.6.2021 nájdete ako prílohu po rozkliknutí článku.

Dokumenty

File Description File size
doc uznesenie z korešp. VH 2021 31 KB