Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok  m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na ťažbu kalamitnej drevnej hmoty v poraste č. 346 B,C v lokalite Stará dolina k. ú. Kráľova Lehota a na ťažbu kalamitnej náhodnej rubnej drevnej hmoty v poraste č.102 A v lokalite Michalovo  k.ú. Liptovská Porúbka. Potencionálni záujemcovia sa môžu prihlásiť do 1.2.2016  do 16.00 hod. na horeuvedenú adresu. Obhliadka porastov  s drevnou hmotou je individuálna. Telefónny kontakt  0905 481 722 alebo 0903 636 853