Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj – cca 140 m3 a Dovalovo Breh cca 160m3. Obhliadka drevnej hmoty je idividuálna  na odbernom mieste. Záujemcovia o túto drevnú hmotu môžu svoje cenové ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do utorka 20.9.2016 do 17,00 hod. do schránky UPS alebo odovzdať osobne v kancelárii UPS.

Kontakt – 0905 481 722 – predseda UPS.