Výbor USP Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina – sklad Sviniarčisko v objeme cca 120 m3, v Michalove – sklad pri rampe v objeme cca 100 m3 a sklad nad Havraňou v objeme cca 100 m3. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy 31.5.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 481 722 – predseda UPS.

Výbor UPS