Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Michalovo – sklad Havrania: čerstvá hmota v objeme 93,73 m3, prebierková hmota v objeme 32,14 m3,  sklad na zákrute nad Havraňou 96,59 m3,  v Starej doline:  nad chatou 46,97 m3,  pod posedom 63,70 m3, sklad Sviniarčisko suchárová hmota 21,64 m3, čerstvá hmota 44,40 m3,  sklad Prieslop 125,60 m3, za rampou na Prieslope  čerstvá hmota 28,93 m3, suchárová hmota 13,82,  sklad nad Prieslopom 37,83 m3, sklad Gliaň čerstvá hmota 37,85 m3 a suchárová hmota 45,19 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme zaslať do piatka 10.8.2018 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do kancelárie UPS, v prípade neprítomnosti pracovníka do schránky UPS.

Výbor UPS.