Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo – Háj.

Drevná hmota sa nachádza pri asfaltovej ceste v Háji v objeme  72,69 m3, pri plechovej búde gelba 2,3,4,5,  v celkovom objeme 179,28 m3, a  gelba B v objeme 53,31 m3, na Vlčej jame gelba 1 v objeme 114,38 m3,  gelba 2 v objeme 156,11 m3, gelba 5 v objeme 155,64 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 7.6.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do kancelárie UPS poprípade do poštovej schránky. Bližšie informácie na telef. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS