Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Gliaň v objeme cca 48 m3, nad Prieslopom v objeme cca 118 m3, na Prieslope v objeme  cca 67 m3,  za rampou nad Prieslopom v objeme  cca 150m3, na Sviniarčisku cca  161 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna.  Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 4.10.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do kancelárie UPS prípadne do schránky UPS.

Bližšie informácie o výberom konaní na telef. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS