Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo oznamuje svojim členom, že na zasadnutí zhromaždenia konanom 23.4.2016 sa odsúhlasila výplata podielov do 30.6.2016.

V snahe, čo najrýchlejšie doručiť podiely všetkým vlastníkom, výbor UPS prosí svojich členov zaslať číslo účtu, na ktorý chcú mať zaslané podiely. Číslo účtu zasielajte na e- mail UPS: ups@upsdovalovo.sk