Urbárske pozemkové spoločenstvo Dovalovo oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 22. júna 2019 o 9,00 hod. vo veľkej zasadačke KD v Dovalove so začiatkom prezentácie od 7,30 hod. do 9,00 hod.

Výbor UPS