Vážení spoluvlastníci, sľúbené správy predsedu UPS m. č. Dovalovo a Dozornej rady UPS m. č. Dovalovo sa nachádzajú na našej webovej stránke v kolonke dokumenty.

Pripomienky k správam prosíme zaslať písomne, e- mailom alebo osobne najneskôr 7 dní pred konaním zhromaždenia, t.j. do 15.4.2016.