Úvod

Vznik spoločenstva:

 • Prvé zápisy v PKN vložkách sa datujú od roku 1888 až 1896.
 • Prvé zapísané mená v PKN vl. č. 10; 197 katastrálne územie Dovalovo z roku 1893 sú Veverica Kropács Mihúly, Veverica Kropácz Maria a Veverica Kropács Joszef v maďarčine.
 • Prvý človek, ktorý bol zapísaný ako hlava urbarialistov bol p. Gustáv Gašperík roku 1906.

Názov spoločenstva:

 • 1900-1950     – spoločenstvo sa volalo Spoločenstvo bývalých urbarialistov v Dovalove.
 • 1950-1991     – pasienky spravovalo Roľnícke družstvo Dovalovo,
 •                               les bol pod  správou Štátnych lesov.
 • 1991               – obnovená činnosť spolku – Názov : Urbársky spolok Dovalovo
 • 1996               – Zmluva o založení Urbárskeho pozemkového spoločenstva s právnou
 •                              subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti
 •                              Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo.(13.2.1996)
 • 1991-1992     – predseda spolku p. Milan Petráško.
 • 1992-1998    – predseda spolku p. Ján Jurčo.
 • 1998-2014    – predseda spolku p. Jaroslav Papaj.
 • 2014-            – predseda spolku p. Jana Stupková