Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Pozvánka na zasadnutie

POZVÁNKA Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove  zvoláva  zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2024 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke KD Dovalovo s prezentáciou od 7,30 do 9,00 hodiny.    Program: Otvorenie, schválenie programu +...

preèítajte si viac

Pozvánka na zasadnutie

             Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove  zvoláva  zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční  dňa 16.12.2023 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke KD Dovalovo s prezentáciou od 7,30 do 9,00 hodiny. Ak by valné zhromaždenie nebolo...

preèítajte si viac

Výzva

Vážení podielnici, dovoľte mi, aby som Vás z postu predsedníčky UPS ( aj keď už vzhľadom na vzniknuté okolnosti týkajúce sa neuznášania schopnosti posledného valného zhromaždenia) bez mandátu, oslovila ohľadom účasti na ďalšom, v poradí už štvrtom zasadnutí valného...

preèítajte si viac