Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Oprava

Pridaná novinka o výberovom konaní na ťažbu drevnej hmoty bola oficiálne pridaná 10.3.2015, ale nakoľko UPS upravovalo novú webovú stránku a bola spustená 16.3.2015 preto došlo k zmene dátumu pridania z 10.3.2015 na 16.3.2015

preèítajte si viac

Oznam

Výbor UPS Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie pre firmy a živnostníkov na dražbu drevnej hmoty v lokalite Beňadik dolina - Stará dolina, k. ú. Kráľová Lehota Prihlási sa môžete do 15.03.2015 do 24,00hod. Obálku označte slovami: Neotvárať,...

preèítajte si viac