Novinky

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite  Stará dolina sklad Nová dolina v objeme cca 200 m3 a v lokalite Liptovská Porúbka - Michalovo v objeme cca 90m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť...

preèítajte si viac

Zasadnutie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2017 o 14,00 hodine vo veľkej zasedačke KD v  Dovalove s prezentáciou od 12,30 hodine.

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite: Dovalovo - Háj cca 350 m3, Dovalovo pri Belej (elektráreň) cca 67 m3, Michalovo pri koniarke cca 61 m3,v Starej doline sklad Sviniarčisko cca 290 m3. Obhliadka drevnej hmoty je...

preèítajte si viac

Urbárske pozemkové spoločenstvo
Dovalovo

ups@upsdovalovo.sk

Dovalovo 274, 033 01 Liptovský Hrádok

„Kto sadí stromy, miluje nielen seba, ale aj druhých.“

—  Thomas Fuller

Galéria

Galéria

Galéria

Úvodné slová

Starí ľudia kedysi nedovolili vstúpiť a bezcieľne blúdiť lúkou, kde kvitlo rôzne kvieťa. Do lesa vždy vstupovali ” s pokorou v srdci” pred velikánmi, ktorí v lete prinášajú príjemný chládok a v zime boli a sú zásobárňou dreva. Pretože verili, že: ” Drevo bolo, je a bude biele zlato pre nás, pre všetkých, pre Dovalovcov.”

Skutočne, aj keď takéto tvrdenie sa bude niekomu zdať staromódne, človek je od svojho narodenia spätý s drevom. V kolíske počúval prvý šum stromov, drevenou lyžicou načiahal skromnú “stravu”, v podobe štíhlych májov a briezok oslavoval príchod leta, aby napokon odišiel spätý s drevom.

Dnešná moderná doba je preplnená prístrojmi, výrobkami, ktoré uľahčujú ľudský život, takže človek akoby zabudol na starodávnu múdrosť svojich predkov , nevšíma si les. Avšak stačí “trochu alergie, ťažšie dýchanie a opäť hľadáme pomoc v lese, medzi storočnými lekármi, ktorí nám navrátia pokoj a mier do duše bez jedinej výčitky.”

Vytvoriť moderné, efektívne a ekonomicky prosperujúce pozemkové spoločenstvo, ktoré by bolo prospešné nielen vlastníkom, ale aj celej spoločnosti je hlavným cieľom Urbárske pozemkového spoločenstva Liptovský Hrádok, m.č. Dovalovo.

Les

  • ako zdroj zdravia
  • ako zdroj ekonomického rastu každého spoločenstva (podniku)
  • ako zdroj pomoci a blahobytu pre každého majiteľa