Novinky

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo Breh v objeme cca 117 m3, v lokalite Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme cca 53 m3, v Novej doline cca 120m3, Prieslop 120 m3 a sklad Gliaň 150 m3. Obhliadka drevnej hmoty...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v k.ú Kráľova Lehota -  Stará dolina, sklad Prieslop v množstve cca 240 m3 a sklad Glian v množstve cca 140 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné doručiť do 25.8.2017 do...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS v  Dovalove vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Liptovská Porúbka - Michalovo sklad Havrania v množstve cca 200 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Obálky s cenovou ponukou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom...

preèítajte si viac

Urbárske pozemkové spoločenstvo
Dovalovo

ups@upsdovalovo.sk

Dovalovo 274, 033 01 Liptovský Hrádok

„Kto sadí stromy, miluje nielen seba, ale aj druhých.“

—  Thomas Fuller

Galéria

Galéria

Galéria

Úvodné slová

Starí ľudia kedysi nedovolili vstúpiť a bezcieľne blúdiť lúkou, kde kvitlo rôzne kvieťa. Do lesa vždy vstupovali ” s pokorou v srdci” pred velikánmi, ktorí v lete prinášajú príjemný chládok a v zime boli a sú zásobárňou dreva. Pretože verili, že: ” Drevo bolo, je a bude biele zlato pre nás, pre všetkých, pre Dovalovcov.”

Skutočne, aj keď takéto tvrdenie sa bude niekomu zdať staromódne, človek je od svojho narodenia spätý s drevom. V kolíske počúval prvý šum stromov, drevenou lyžicou načiahal skromnú “stravu”, v podobe štíhlych májov a briezok oslavoval príchod leta, aby napokon odišiel spätý s drevom.

Dnešná moderná doba je preplnená prístrojmi, výrobkami, ktoré uľahčujú ľudský život, takže človek akoby zabudol na starodávnu múdrosť svojich predkov , nevšíma si les. Avšak stačí “trochu alergie, ťažšie dýchanie a opäť hľadáme pomoc v lese, medzi storočnými lekármi, ktorí nám navrátia pokoj a mier do duše bez jedinej výčitky.”

Vytvoriť moderné, efektívne a ekonomicky prosperujúce pozemkové spoločenstvo, ktoré by bolo prospešné nielen vlastníkom, ale aj celej spoločnosti je hlavným cieľom Urbárske pozemkového spoločenstva Liptovský Hrádok, m.č. Dovalovo.

Les

  • ako zdroj zdravia
  • ako zdroj ekonomického rastu každého spoločenstva (podniku)
  • ako zdroj pomoci a blahobytu pre každého majiteľa