Novinky

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Michalovo sklad Havrania v objeme cca 118 m3 pri senníku cca 7 m3, lokalita Stará dolina sklad Sviniarčisko cca 158 m3, na Prieslope 113 m3 a sklad pod Gliaňom cca 74 m3. Obhliadke...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Liptovská Porúbka  - Michalovo sklad nad Havraňou v objeme cca 380 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné  doručiť do pondelka 30.10.2017 do 16,00 hod.  v...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo Breh v objeme cca 117 m3, v lokalite Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme cca 53 m3, v Novej doline cca 120m3, Prieslop 120 m3 a sklad Gliaň 150 m3. Obhliadka drevnej hmoty...

preèítajte si viac

Urbárske pozemkové spoločenstvo
Dovalovo

ups@upsdovalovo.sk

Dovalovo 274, 033 01 Liptovský Hrádok

„Kto sadí stromy, miluje nielen seba, ale aj druhých.“

—  Thomas Fuller

Galéria

Galéria

Galéria

Úvodné slová

Starí ľudia kedysi nedovolili vstúpiť a bezcieľne blúdiť lúkou, kde kvitlo rôzne kvieťa. Do lesa vždy vstupovali ” s pokorou v srdci” pred velikánmi, ktorí v lete prinášajú príjemný chládok a v zime boli a sú zásobárňou dreva. Pretože verili, že: ” Drevo bolo, je a bude biele zlato pre nás, pre všetkých, pre Dovalovcov.”

Skutočne, aj keď takéto tvrdenie sa bude niekomu zdať staromódne, človek je od svojho narodenia spätý s drevom. V kolíske počúval prvý šum stromov, drevenou lyžicou načiahal skromnú “stravu”, v podobe štíhlych májov a briezok oslavoval príchod leta, aby napokon odišiel spätý s drevom.

Dnešná moderná doba je preplnená prístrojmi, výrobkami, ktoré uľahčujú ľudský život, takže človek akoby zabudol na starodávnu múdrosť svojich predkov , nevšíma si les. Avšak stačí “trochu alergie, ťažšie dýchanie a opäť hľadáme pomoc v lese, medzi storočnými lekármi, ktorí nám navrátia pokoj a mier do duše bez jedinej výčitky.”

Vytvoriť moderné, efektívne a ekonomicky prosperujúce pozemkové spoločenstvo, ktoré by bolo prospešné nielen vlastníkom, ale aj celej spoločnosti je hlavným cieľom Urbárske pozemkového spoločenstva Liptovský Hrádok, m.č. Dovalovo.

Les

  • ako zdroj zdravia
  • ako zdroj ekonomického rastu každého spoločenstva (podniku)
  • ako zdroj pomoci a blahobytu pre každého majiteľa