Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Breh v objeme cca  127 m3, v Starej doline – Nová dolina v objeme cca 131 m3 a na Letisku v objeme  148 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na uvedených skladoch. Cenové ponuky prosíme doručiť do štvrtka 15.12.2016 do 16,00 hod. do kancelárie UPS v zatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“.

Ďalej oznamujeme záujemcov o povolenky  na výrub vianočných stromkov, že tieto sa vypisujú v kancelárii UPS každý deň a v stredu od 17,00 hod do 18,00 hod.  Cena jedného vianočného stromku je 4,00 €.

Výbor UPS Dovalovo.

 

Výberové konanie na odber drevnej hmoty.

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo-Háj v objeme cca 232 m3, lokalita Stará dolina – sklad Letisko gelba č.1 – cca  71 m3, č.2-120 m3,  č.3 – 63 m3, č.4- 38 m3, sklad Sviniarčisko gelba č.5- 68m3,  č.6-19 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na odbernom mieste.

Záujemcovia o túto drevnú hmotu môžu svoje cenové ponuky predložiť do piatka 7.10.2016 do 16,00 hod. do kancelárie UPS , alebo do poštovej schránky v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie –  neotvárať“. Kontakt v prípade potreby 0905 481 722 – predseda UPS.

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj – cca 140 m3 a Dovalovo Breh cca 160m3. Obhliadka drevnej hmoty je idividuálna  na odbernom mieste. Záujemcovia o túto drevnú hmotu môžu svoje cenové ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do utorka 20.9.2016 do 17,00 hod. do schránky UPS alebo odovzdať osobne v kancelárii UPS.

Kontakt – 0905 481 722 – predseda UPS.

Výberové konanie na odber drevnej hmoty

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Lipt. Porúbka -Michalovo v objeme cca 66 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na odbernom mieste. Záujemcovia o túto drevnú hmotu môžu svoje cenové ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do utorka 13.9.2016 do  18,00 hod. do schránky UPS, alebo osobne odovzdať v kancelárii UPS v budove urbárneho domu s.č. 274.

Kontakt: 0905 481 722 – predseda UPS

Zasadnutie zhromaždenia.

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 24.septembra 2016 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke KD v Dovalove s prezentáciou od 7,30 hod. do 9,00 hod.