Výberové konanie

Výbor USP Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina – sklad Sviniarčisko v objeme cca 120 m3, v Michalove – sklad pri rampe v objeme cca 100 m3 a sklad nad Havraňou v objeme cca 100 m3. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy 31.5.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 481 722 – predseda UPS.

Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Michalovo – sklad Havrania v objeme cca 300 m3.  Cenové ponuky je potrebné doručiť do kancelárie UPS, prípadne do poštovej schránky do utorka 23.5.2017 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať!“.

Bližšie informácie na čísle telefónu 0905 481 722 – predseda UPS.

Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite  Stará dolina sklad Nová dolina v objeme cca 200 m3 a v lokalite Liptovská Porúbka – Michalovo v objeme cca 90m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do kancelárie UPS do stredy 12. apríla 2017 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“.

Výbor UPS

Zasadnutie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2017 o 14,00 hodine vo veľkej zasedačke KD v  Dovalove s prezentáciou od 12,30 hodine.

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite: Dovalovo – Háj cca 350 m3, Dovalovo pri Belej (elektráreň) cca 67 m3, Michalovo pri koniarke cca 61 m3,v Starej doline sklad Sviniarčisko cca 290 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do stredy 15.marca 2017 do 15,00 hod. do kancelárie UPS.

Ďalej výbor UPS vypisuje výberové konanie pre  firmy na pestevné práce. Cenové ponuky môžete doručiť do piatka 17.marca 2017  do kancelárie UPS Dovalovo.