Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota  – Stará dolina sklad Sviniarčisko gelba č. 3 v objeme  cca 80 m3, pri senníku cca 90 m3, pod Prieslopom  cca 20 m3, na Prieslope cca 22 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy 18.12.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom“Výberové konanie  – neotvárať“ do kancelárie UPS, prípadne do poštovej schránky. Bližšie informácie na teelf. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme cca 144 m3, za rampou na Prieslope v objeme  cca 106 m3, nad Prieslopom smer cesta na Glian – gelba č. 1 –  cca 106 m3, gelba č. 2 – cca 31 m3, gelba č. 3 – cca 98 m3.

Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 6.12.2019 do 16,00 hod. v uzavrenej obálke s nápisom „Výberové konanie – Neotvárať “ do kancelárie UPS, prípadne do poštovej schránky. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Bližšie informácie na telef. čísle  0905 481 722.

Výbor UPS

 

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Sviniarčisko. Gelba č. 1 v objeme 76,13 m3, gelba č. 2 v objeme  190,76 m3. Sklad na Prieslope v celkovom objeme 250,33 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do štvrtka 31.10.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do kancelárie UPS , prípadne do schránky UPS.

Bližšie informácie na telef. čísle: 0905 481 722.

Výbor UPS

 

Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Gliaň v objeme cca 48 m3, nad Prieslopom v objeme cca 118 m3, na Prieslope v objeme  cca 67 m3,  za rampou nad Prieslopom v objeme  cca 150m3, na Sviniarčisku cca  161 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna.  Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 4.10.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do kancelárie UPS prípadne do schránky UPS.

Bližšie informácie o výberom konaní na telef. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme  318,91 m3, sklad na Gliani v objeme 123,73 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 30.8.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“, do kancelárie UPS prípadne do poštovej schránky.

Výbor UPS