Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme  318,91 m3, sklad na Gliani v objeme 123,73 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 30.8.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“, do kancelárie UPS prípadne do poštovej schránky.

Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina  sklad pri senníku v množstve cca 213 m3,  na Prieslope cca 210 m3, Gliaň cca 200 m3, Letisko cca 58 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 2.8.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať!“ do kancelárie UPS poprípade do schránky UPS.

Výbor UPS.

Čísla účtov

Výbor UPS Dovalovo sa obracia na svojich spoluvlastníkov s prosbou , aby nám čo v najkratšom čase poskytli čísla účtov pre výplatu podielov zo zisku.

Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty  v lokalite Dovalovo sklad pri boroviciach smer Lipt. Kokava  v objeme cca 130 m3, v Starej doline sklad na Sviniarčisku v objeme cca 380 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do pondelka 8.7.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“do kancelárie UPS poprípade do poštovej schránky.

Bližšie informácie na tel. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo – Háj.

Drevná hmota sa nachádza pri asfaltovej ceste v Háji v objeme  72,69 m3, pri plechovej búde gelba 2,3,4,5,  v celkovom objeme 179,28 m3, a  gelba B v objeme 53,31 m3, na Vlčej jame gelba 1 v objeme 114,38 m3,  gelba 2 v objeme 156,11 m3, gelba 5 v objeme 155,64 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 7.6.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do kancelárie UPS poprípade do poštovej schránky. Bližšie informácie na telef. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS