Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Výzva k spoluvlastníkom

Výbor UPS m.č. Dovalovo 033 01 Liptovský Hrádok žiada spoluvlastníkov, poprípade budúcich spoluvlastníkov, ktorých právni predchodcovia zomreli a požiadali o reštitúcie v rokoch 1994- 96, aby do 08.08. 2016 predložili na UPS m.č. Dovalovo 033 01  Lipt. Hrádok,...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina s individuálnou obhliadkou dňa 8.7.2016. Potencionálni záujemcovia môžu svoje cenové ponuky zasielať na adresu spoločenstva  do 11.7.2016 do 16.00...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber  drevnej hmoty v lokalite Dovalovo, odber prebierkovej drevnej hmoty v lokalite Michalovo, odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina. Obhliadka drevnej hmoty - individuálne. Termín ...

preèítajte si viac