Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj - Vlčia jama cesta na benzínku v Hybiach v objeme cca 578 m3 a Dovalovo Háj - stred v objeme cca 207 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo smer Lipt. Kokava pri boroviciach v objeme  cca 208 m3, Dovalovo Háj na gelbách č.3-6 v objeme cca 237 m3, gelby M v objeme cca 216 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna....

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj v objeme cca 198 m3, a Dovalovo - Lipt. Kokava pod Brehom smer staré ihrisko v objeme cca 230 m3 čerstvá hmota  a cca 40 m3 suchárová hmota. Obhliadka drevnej hmoty je...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Michalovo sklad pri Koniarke  v objeme 109,44 m3. V  Dovalove smer  Lipt. Kokava pri boroviciach v objeme 158,45 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna.  Bližšie informácie na...

preèítajte si viac